Service och FU-Programmet "KONTROLLERA-S/U"

Vårt egenutvecklade underhållsprogram för service och förebyggande underhåll ”Kontrollera-S/U”® skiljer sig på ett antal punkter från andra liknande program. Vår erfarenhet visar att de flesta program på marknaden är så komplexa och oftast så krångliga så personalen måste lägga ner onödig tid på att först och främst lära sig systemet och sen för att hantera det, tid som oftast läggs på system med funktioner som varken används eller behövs.

Under hela tiden vi arbetade med utvecklingen av programmet ställde vi oss själva ett antal frågor: Täcker programmet användarens behov, kan vi göra det tydligare för användaren, kan vi göra det enklare för användaren, hur visualiserar vi de åtgärder som skall utföras så att man med ett ögonkast kan se dessa.

”Kontrollera-S/U”® gav oss de svar vi ville ha på alla frågor och uppfyller våra krav på att vara så användarvänligt som det bara går, vem som helst kan använda programmet utan att vara duktig på datorer eller att det krävs mycket förkunskaper.

Programmet anpassar sig efter er verksamhet stor som liten och ger en oslagbar överblick över ert underhåll.

Kontrollera-S/U

Ni anger hur ofta era rutiner skall utföras i er egenkontroll ex. varje dag, flera gånger varje dag, eller en viss dag varje vecka, månad etc. Man kan när som helst lägga till en åtgärd, tillfälligt eller återkommande.

Man kan alltså se dag för dag vad som skall göras, med ett musklick eller ett lätt tryck med fingret signerar man att det är utfört och kan göra ev. noteringar. Allt dokumenteras och uppgifterna kan när som helst tas fram om man vill skriva ut eller exportera vidare. Backup och säkerhetskopior av all data som dokumenteras är inget ni behöver tänka på, det sköter vi.

Funktioner

Följande funktioner är aktiverade utan extra kostnad.

Personalliggare Loggning av tidpunkt för start och avslut på arbetsdagen.
Personalmeddelanden Skicka ut meddelanden till hela organisationen.
Arkiv Uppladdning av dokument, bilder och andra filer.

Systemkrav - Vad du behöver

Kontrolleras system

Programmerat i PHP, SQL, Javascript, HTML och CSS.
MySQL databas.

Ligger på en stabil Linux server.

Beställning


Välkommen att kontakta oss för en beställning av programmet eller om du har några frågor.


070-662 60 44
Micael Darstedt

infovimpol.se

Support
090-765 70 50
Kontor
070-662 60 44
Micael Darstedt


Vasagatan 1
90329 Umeå
info(at)vimpol .se

Pressreleaser

2014-03-01 EMI går in som delägare

Stäng ruta