Vimpol-SB

PLANERING OCH UPPFÖLJNING I SÄRSKILT BOENDE

Vårt egenutvecklade program för planering och uppföljning, ”Vimpol-SB”® måste du bara se för att inse hur effektivt och kraftfullt det är. Det lämpar sig utmärkt i miljöer där man har snäva tidsramar och där det är av största vikt att man inte missar en åtgärd t.ex. inom vård och omsorg där personal har massor av saker att utföra och mycket inom ett visst tidsintervall.

Under hela arbetet med utvecklingen av programmet hade vi kontakt med vårdpersonal för att optimera lösningar på de behov som fanns och hur vi skulle minimera eventuella misstag. Vi ville visualisera åtgärderna så tydligt det bara är möjligt så att man med ett snabbt ögonkast kan se vad som skall utföras eller om något är försenat eller riskerar att utebli.

Programmet anpassar sig efter er verksamhet stor som liten och ger en oslagbar överblick och larmar effektivt om något är försenat.

Vimpol-SB

Ni anger hur ofta era åtgärder skall utföras i er verksamhet t.ex. varje dag, flera gånger varje dag, eller en viss dag varje vecka, månad etc. Man kan när som helst lägga till en åtgärd, tillfälligt eller återkommande. Det går snabbt och enkelt att meddela andra i organisationen om kommande åtgärder som visas exakt den dag och tidpunkt man önskar.

Man kan alltså se dag för dag vad som skall göras, med ett musklick eller ett lätt tryck med fingret signerar man att det är utfört och kan göra ev. noteringar. Allt dokumenteras och uppgifterna kan när som helst tas fram om man vill skriva ut eller exportera vidare. Backup och säkerhetskopior av all data som dokumenteras är inget ni behöver tänka på, det sköter vi.

Vimpol-SB (PDF)

Funktioner

Följande funktioner är aktiverade utan extra kostnad.

Internrevision Sammanställnig av signerade åtgärder, avvikelser, etc.
Personalmeddelanden Skicka ut meddelanden till hela organisationen.
Arkiv Uppladdning av dokument, bilder och andra filer.

Systemkrav - Vad du behöver

Kontrolleras system

Programmerat i PHP, SQL, Javascript, HTML och CSS.
MySQL databas.

Ligger på en stabil Linux server.

Beställning


Välkommen att kontakta oss för en beställning av programmet eller om du har några frågor.


070-662 60 44
Micael Darstedt

infovimpol.se

Support
090-765 70 50
Kontor
070-662 60 44
Micael Darstedt


Vasagatan 1
90329 Umeå
info(at)vimpol .se

Pressreleaser

2014-03-01 EMI går in som delägare

Stäng ruta